Споразумение за участие в мрежата

Партньорите ни от банките и финансовите институции могат да се възползват от достъпа до нашите мрежи от банкомати чрез нашите гъвкави споразумения за участие в мрежата. Това споразумение незабавно увеличава пазарния отпечатък на банката/ФИ, без да са необходими капиталови инвестиции.

Благодарение на спецификациите ни по ISO8583 можем да установим директни връзки Host to Host (H2H) към ИТ системите на банката/институциите с минимално прекъсване на услугата.

Ползи за банката

  • По-малко оперативни разходи, пряко подобрение на P&L; не е необходим CAPEX
  • Частично или пълно закупуване на сегашния парк от банкомати на банката; незабавна капиталова инжекция и положителен паричен поток
  • Пълна оперативна отговорност от край до край, включително договорени нива на обслужване и гъвкави споразумения за сътрудничество
  • Усъвършенствани процеси за прогнозиране и попълване на парични средства
  • Повишена сигурност на банкоматите
  • Разширено присъствие в мрежата за банкомати със свързаност към съществуващата мрежа за банкомати Euronet EFT
  • Услуги с добавена стойност за клиентите
  • Непрекъснатост на бизнеса
  • Разширен обхват на банковите услуги до клиентската база

АУТСОРСИНГ НА АТМ

Предлагат се и споразумения с глобални доставчици и услуги, които могат да бъдат интегрирани в нашето портфолио.

ПРОГРАМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИ

предлагане на множество предимства при оптимизиране на разходите и присъствие на пазара

За контакт
Безплатен номер

Търсене