Намалете разходите за управление и поддръжка на мрежата си от банкомати
Инсталиране на банкомат при вас
Инсталиране на банкомат при вас
Доходност чрез отдаване на място за банкомат
Доходност чрез отдаване на място за банкомат

Споразумение за участие в мрежата

Партньорите ни от банките и финансовите институции могат да се възползват от достъпа до нашите мрежи от банкомати чрез нашите гъвкави споразумения за участие в мрежата. Това споразумение незабавно увеличава пазарния отпечатък на банката/ФИ, без да са необходими капиталови инвестиции.

Благодарение на спецификациите ни по ISO8583 можем да установим директни връзки Host to Host (H2H) към ИТ системите на банката/институциите с минимално прекъсване на услугата.

Ползи за банката

АУТСОРСИНГ НА АТМ

Предлагат се и споразумения с глобални доставчици и услуги, които могат да бъдат интегрирани в нашето портфолио.

ПРОГРАМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИ

предлагане на множество предимства при оптимизиране на разходите и присъствие на пазара

За контакт
Безплатен номер

Търсене