Общини

Осигуряване на удобен и сигурен достъп до пари в брой за всички граждани

Достъпът до пари в брой е ценна услуга, която помага за развитието на местните икономики, и ние вярваме, че всеки трябва да има възможност да избере плащане. Сега повече от всякога банките изтеглят своите клонове и банкомати, така че нашата цел е да подкрепим местните и селските общности, за да осигурим сигурен и удобен достъп до пари в брой за всеки жител или посетител.

С нашата програма „Банкомати в общината“ намаляваме необходимостта селските общности да пътуват до по-големите градове, като предоставяме ценна услуга за плащане в брой в центъра на вашата община.

Освен това адаптираме дизайна на банкоматите си така, че да зачитат екологичното и културното наследство на градовете и общностите, които ни приемат, и работим с местните общини, отделите за културно наследство и местните художници, за да превърнем банкомата не само в ключов елемент, но и в произведение на изкуството! Искаме нашите банкомати да се открояват по всички правилни причини. В районите с историческо значение ще работим усилено с общините и съответните служби, за да гарантираме, че банкоматът не само е инсталиран с разбиране към мястото, но и че ако банкоматът бъде премахнат, ще върнем мястото в първоначалния му вид.

Ползи за общината:

  • Ценна услуга за вашите граждани и посетители
  • Избор на метод на плащане
  • Подкрепа за местната икономика
  • Увеличаване на разходите в местните предприятия
  • Край на паричните пустини
  • Заместител на закриването на банков клон
  • Положителна публичност
  • Възможности за реклама в общността

От името на всички жители на Ябълково благодаря на Euronet, че ни помогнаха да разрешим един много сериозен проблем. Дълго време преговарях с различни банки за поставянето на банкомат, но получавах отказ. Така хората нямаха достъп до пари в брой и това определено създаваше затруднения. Жителите и особено възрастните хора нямат възможност често да пътуват до Димитровград, за да си изтеглят необходимите средства, особено в сегашната епидемична обстановка. Сигурен съм, че новият банкомат на Euronet ще улесни ежедневието на всички нас.

Костадин Атанасов, кмет
Хасково , с. Ябълково

MERCHANT

Нашите решения за банкомати са разработени така, че да работят за много предприятия… малки, средни или големи вериги с много обекти

БАНКИ

С нашето предложение за стойност на АТМ като услуга предлагаме на банките и финансовите институции (ФИ) решение за използване на нашата технология.

ПРОДУКТИ

Нашите специалисти по продажбите ще работят с вас, за да намерят най-доброто решение за вашия бизнес заедно с разнообразната ни гама от услуги.

За контакт
Безплатен номер

Търсене