Достъп до пари в брой, когато и където ви трябват

Замисляли ли сте се някога каква стойност би могъл да донесе един банкомат на вашия бизнес или общност?

Всеки се нуждае от избор на плащане. Парите в брой са един от тях. А със затварянето на клоновете на банките достъпът до пари в брой става все по-труден.

Обслужвайки глобална мрежа от хиляди банкомати, сегментът за електронни преводи на средства (EFT) на Euronet предоставя цялостни решения за обработка на електронни плащания. Неговите продукти и услуги осигуряват многофункционални решения за банкомати, които предлагат ясни ползи за потребителите, бизнеса, банките и общините. Нашата мисия е да осигурим сигурен достъп до пари в брой и други платежни услуги на милиони потребители по света в градски и селски общности.


Накратко

c. 50,000

банкомата под управление

Над 4.37милиарда

обработени транзакции

62

обслужвани държави

Над 3,100

депозитни банкомата, инсталирани в Европа


БИЗНЕС

Решенията на Euronet за EFT банкомати са проектирани да обслужват широк спектър от бизнес сектори

ОБЩИНИ

С нашата програма „Банкомати в общината“ намаляваме необходимостта селските общности да пътуват до по-големите градове, като предоставяме ценна услуга за плащане в брой в центъра на вашата община.

БАНКИ

С нашето предложение за стойност на АТМ като услуга предлагаме на банките и финансовите институции (ФИ) решение за използване на нашата технология.

ПОТРЕБИТЕЛ

Проблеми с банкоматите, въпроси за обслужване, помощ за безопасност – разполагаме с информация, която да ви помогне при всякакви проблеми с банкоматите, с които може да се сблъскате.

ЗА

От 1994 г. насам Euronet EFT предоставя независимо управлявани банкомати по целия свят.

КОНТАКТ

Искате ли да научите повече? Попълнете нашия онлайн формуляр и ние ще се свържем с вас възможно най-скоро.


За контакт
Безплатен номер

Търсене