Намалете разходите за управление и поддръжка на мрежата си от банкомати
Инсталиране на банкомат при вас
Инсталиране на банкомат при вас
Доходност чрез отдаване на място за банкомат
Доходност чрез отдаване на място за банкомат

Силата е в избора на начина на разплащане!

Достъп до пари в брой, когато и където ви трябват

Всеки се нуждае от избор на плащане. Парите в брой са един от тях. А със затварянето на клоновете на банките достъпът до пари в брой става все по-труден.

Обслужвайки глобална мрежа от хиляди банкомати, сегментът за електронни преводи на средства (EFT) на Euronet предоставя цялостни решения за обработка на електронни плащания. Неговите продукти и услуги осигуряват многофункционални решения за банкомати, които предлагат ясни ползи за потребителите, бизнеса, банките и общините. Нашата мисия е да осигурим сигурен достъп до пари в брой и други платежни услуги на милиони потребители по света в градски и селски общности.


БИЗНЕС

Решенията на Euronet за EFT банкомати са проектирани да обслужват широк спектър от бизнес сектори

ОБЩИНИ

С нашата програма „Банкомати в общината“ намаляваме необходимостта селските общности да пътуват до по-големите градове, като предоставяме ценна услуга за плащане в брой в центъра на вашата община.

БАНКИ

С нашето предложение за стойност на АТМ като услуга предлагаме на банките и финансовите институции (ФИ) решение за използване на нашата технология.


Ние изграждаме утрешната финансова технология днес, за да подобрим нашата глобална общност и да свържем света чрез финансово участие.

За контакт
Безплатен номер

Търсене