Намалете разходите за управление и поддръжка на мрежата си от банкомати
Инсталиране на банкомат при вас
Инсталиране на банкомат при вас
Доходност чрез отдаване на място за банкомат
Доходност чрез отдаване на място за банкомат

Мобилни банкомати

Необходими за всяко събитие

Нашият автопарк от специално оборудвани мобилни банкомати е на разположение за събития, включително фестивали, концерти, спортни събития и др. Те обслужват периодични нужди от повишено търсене на пари в брой и се доставят в специално оборудвани превозни средства с всички включени съоръжения или като самостоятелни устройства, поставени на място за необходимото време. Услугата осигурява сигурен достъп до пари в брой за присъстващите на събитието и решения за разплащане с доставчиците.

Euronet EFT поема отговорността за внедряването и управлението на банкомата, а мобилният банкомат на всяко събитие ще накара клиентите да харчат повече, което ще увеличи продажбите и рентабилността на събитието.

Предимства на мобилния банкомат:

*моля, свържете се с нашия местен офис, за да обсъдим дали това решение е налично във вашия район

БАНКОМАТИ CIT

Напълно управлявана услуга

БАНКОМАТИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ

Намаляване на бизнес разходите

ВЪТРЕШНИ БАНКОМАТИ

Минимален отпечатък, ценна услуга

ВЪНШНИ БАНКОМАТИ

Достъп до пари в брой 24×7

БАНКОМАТИ FAÇADE

Удобно и привлекателно решение

За контакт
Безплатен номер

Търсене