Мобилни банкомати

Необходими за всяко събитие

Нашият автопарк от специално оборудвани мобилни банкомати е на разположение за събития, включително фестивали, концерти, спортни събития и др. Те обслужват периодични нужди от повишено търсене на пари в брой и се доставят в специално оборудвани превозни средства с всички включени съоръжения или като самостоятелни устройства, поставени на място за необходимото време. Услугата осигурява сигурен достъп до пари в брой за присъстващите на събитието и решения за разплащане с доставчиците.

Euronet EFT поема отговорността за внедряването и управлението на банкомата, а мобилният банкомат на всяко събитие ще накара клиентите да харчат повече, което ще увеличи продажбите и рентабилността на събитието.

Предимства на мобилния банкомат:

  • Покрива повишено търсене на парични средства за определени периоди
  • Универсален
  • Пакет „всичко в едно

*моля, свържете се с нашия местен офис, за да обсъдим дали това решение е налично във вашия район

БАНКОМАТИ CIT

Напълно управлявана услуга

БАНКОМАТИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ

Намаляване на бизнес разходите

ВЪТРЕШНИ БАНКОМАТИ

Минимален отпечатък, ценна услуга

ВЪНШНИ БАНКОМАТИ

Достъп до пари в брой 24×7

БАНКОМАТИ FAÇADE

Удобно и привлекателно решение

За контакт
Безплатен номер

Търсене