Банкомати за депозиране на пари в брой

Бързо и сигурно решение

Нашите пионерски депозитни банкомати предлагат на банките, търговците и потребителите възможността да внасят пари в брой 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата чрез нашата сигурна и съвместима мрежа. Нашият утвърден център за обслужване управлява депозитите на пари в брой и предоставя техники за прогнозиране на паричните наличности и балансиране на машините за оптимална операция по депозиране на пари в брой.

Нашето решение за депозити позволява по-бърза и лесна обработка, по-строг контрол върху паричните потоци и сигурно, съобразено с търсенето персонализирано решение за доставка и разпореждане с парични средства.

Предимства на банкоматите за внасяне на пари в брой:

  • Бързо и сигурно внасяне на пари в брой
  • Намаляване на разходите за обработка на пари в брой
  • Решения за клиенти на банката
  • Решения за търговци и потребители
  • Сигурно разпореждане с пари в брой и предлагане, основано на търсенето
  • По-бързи и по-лесни процеси
  • Проверка и контрол на бележките

*моля, свържете се с нашия местен офис за повече информация и за да проверите дали това решение е налично във вашия район

БАНКОМАТИ CIT

Напълно управлявана услуга

БАНКОМАТИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ

Намаляване на бизнес разходите

ВЪТРЕШНИ БАНКОМАТИ

Минимален отпечатък, ценна услуга

ВЪНШНИ БАНКОМАТИ

Достъп до пари в брой 24×7

БАНКОМАТИ FAÇADE

Удобно и привлекателно решение

МОБИЛНИ БАНКОМАТИ

Необходими за всяко събитие

За контакт
Безплатен номер

Търсене