Намалете разходите за управление и поддръжка на мрежата си от банкомати
Инсталиране на банкомат при вас
Инсталиране на банкомат при вас
Доходност чрез отдаване на място за банкомат
Доходност чрез отдаване на място за банкомат

Банкомати за депозиране на пари в брой

Бързо и сигурно решение

Нашите пионерски депозитни банкомати предлагат на банките, търговците и потребителите възможността да внасят пари в брой 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата чрез нашата сигурна и съвместима мрежа. Нашият утвърден център за обслужване управлява депозитите на пари в брой и предоставя техники за прогнозиране на паричните наличности и балансиране на машините за оптимална операция по депозиране на пари в брой.

Нашето решение за депозити позволява по-бърза и лесна обработка, по-строг контрол върху паричните потоци и сигурно, съобразено с търсенето персонализирано решение за доставка и разпореждане с парични средства.

Предимства на банкоматите за внасяне на пари в брой:

*моля, свържете се с нашия местен офис за повече информация и за да проверите дали това решение е налично във вашия район

БАНКОМАТИ CIT

Напълно управлявана услуга

БАНКОМАТИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ

Намаляване на бизнес разходите

ВЪТРЕШНИ БАНКОМАТИ

Минимален отпечатък, ценна услуга

ВЪНШНИ БАНКОМАТИ

Достъп до пари в брой 24×7

БАНКОМАТИ FAÇADE

Удобно и привлекателно решение

МОБИЛНИ БАНКОМАТИ

Необходими за всяко събитие

За контакт
Безплатен номер

Търсене