Ще останат ли парите в брой метод за разплащане и за в бъдеще?

Ще останат ли парите в брой метод за разплащане и за в бъдеще?

Парите в брой редовно се подлагат на съмнение по отношение на тяхната устойчивост. Колко от нас са чели съобщения за изчезването на парите в брой и за това, че някои държави ще станат безналични? Замисляли ли сме се как това ще се отрази на нашето общество?

Европейски държави като Норвегия, Швейцария и Обединеното кралство са водещи примери, които показват стремежа си към изграждане на икономика с по-малко пари в брой. Други страни като Румъния, България и Чехия все още са силно зависими от наличието в обръщение на банкноти и монети.

В неотдавнашния си доклад за глобалните тенденции в разплащанията Worldpay обяви, че през 2020 г. глобалните трансакции са намалели с над 4% и че пандемията е ускорила спада на парите в брой с три години. На пръв поглед изглежда, че парите в брой изчезват, но дали това е глобално явление?

Докладът на Worldpay показва, че в световен мащаб парите в брой все още представляват над 20% от всички трансакции при покупко-продажба. Прогнозите сочат, че тенденцията се запазва до 2024 г., парите в брой ще намалеят до малко под 13%. Едно уточнение, 13% все още са трилиони и ще продължат да имат своето значение за в бъдеще. 

YouGov публикува своя глобален доклад за банковото дело и финансите, от 17-те изследвани пазара, от които в 6 от страните се наблюдава ясно изразено предпочитание към използването на пари в брой, като най-изненадващо това са Германия (46%) и Испания (39%).

Както вече казахме, парите в брой все още са от ключово значение. Ето и някои от причините за това:

Възрастните хора все още разчитат на парите в брой и не желаят да пътуват, за да имат достъп до тях.

Всъщност в няколко примера от Euronet EFT, взети от инициативата „Банкомати в Общността“, това се посочва като една от първостепенните причини за наличието на банкомати.

„Използваме парите в брой за малки хранителни магазини, барове, а и все още съществуват места в съседните квартали, където е застъпена уличната търговия (пазари). Всички жители на квартала ще могат да теглят пари или да извършват банкови операции, без да е необходимо да пътуват до град Антас, където се намира най-близкият банков офис.“ — съветва Педро Ридао, кмет на кметство Антас, Испания.

В провинцията финансовото изключване е проблем.

Достъпът до множество възможности за плащане позволява на местното население и на посетителите да допринасят за растежа на локалната икономика. Парите в брой също са необходимост за населението, което няма банкови сметки.

„Феноменът на хората, които не използват банкови услуги, се увеличава. Euronet EFT може да осигури на хората, живеещи в по-малки или отдалечени населени места, достъп до техните пари в брой, като същевременно подкрепя местния бизнес и помага на банките да осигурят на своите клиенти достъп до банковите им сметки“, коментира Вагелис Карабасис, регионален генерален мениджър на Euronet.

Премахването на банкови клонове на места може да доведе до затруднения.

В цяла Европа банките премахват все повече клонове и банкомати в малките населени и отдалечени места, но независими доставчици на банкомати като Euronet EFT могат да запълнят празнината, като работят с местните власти, общините и инсталират своите сигурни решения като алтернативен вариант.

„В нашето село се сблъскахме с искания от страна на нашите граждани да осигурим възможност за поставяне на банкомат. За съжаление, не успяхме да намерим банка, която да прояви интерес към поставянето на банкомат с разумна такса. Euronet EFT предостави своя банкомат при разумни условия и успя бързо да достави и инсталира своя банкомат. Наличието на банкомат в нашето село също така спестява на жителите ни време, разходи за гориво или транспорт, които те би трябвало да изразходват за пътуване, за да изтеглят пари в брой в друго село.“ Камила Чванчарова, кмет на Бохусовице над Охри, Чешката република.

И така, въпреки че платежната индустрия постигна огромен напредък в областта на цифровите разплащания, включително въвеждането на цифровото евро, все още остава въпросът: „Необходими ли са все още парите в брой като начин на разплащане?“ Всички доклади сочат, че да! Парите в брой нямат същия авторитет като преди пандемията, но имат своето място и трябва да поддържаме парите в брой като средство за плащане.

Има призиви да се позволи на собствениците на предприятия да определят начина, по който клиентите им могат да плащат. Със сигурност изборът за това как да се плащат стоките и услугите принадлежи на потребителя и бизнесът трябва да се вслуша в него. В неотдавнашен доклад на Payments Europe се посочва, че „4 от 5 европейски потребители смятат, че изборът за това кой метод на плащане да използват при извършване на плащане трябва да бъде техен, а не да се ръководи от търговеца.“ Смятате ли, че това е правилният подход?

За контакт
Безплатен номер

Търсене