Намалете разходите за управление и поддръжка на мрежата си от банкомати
Инсталиране на банкомат при вас
Инсталиране на банкомат при вас
Доходност чрез отдаване на място за банкомат
Доходност чрез отдаване на място за банкомат

Банки

банкомати като услуга; управление и експлоатация на вашата мрежа за АТМ

Банкоматът еволюира от традиционната си роля да раздава пари в брой към пълноценен канал за самообслужване. Технологиите предоставят платформа за изграждане на иновативни услуги, които променят модела на взаимодействие, обхвата и дълбочината на предлаганите услуги, както и наличността на нивото на обслужване и характеристиките за сигурност.

С нашето предложение за стойност на АТМ като услуга ние предлагаме на банките и финансовите институции (ФИ) решение за използване на нашата технология, глобалната ни мрежа за АТМ и дългогодишния ни оперативен опит за постигане на ефективност на разходите и превъзходно обслужване на клиентите.

Предлагаме и разнообразни пакети от услуги, които включват управлявани услуги за банковата мрежа от банкомати, свързаност с нашата независима мрежа от банкомати с нашите споразумения за участие в мрежата и възможност за закупуване на банкоматите с програмата за закупуване на активи.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МРЕЖАТА

Партньорите ни от банките и финансовите институции могат да се възползват от достъпа до нашите мрежи от банкомати чрез нашите гъвкави споразумения за участие в мрежата.

АУТСОРСИНГ НА АТМ

Предлагат се и споразумения с глобални доставчици и услуги, които могат да бъдат интегрирани в нашето портфолио.

ПРОГРАМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИ

предлагане на множество предимства при оптимизиране на разходите и присъствие на пазара

За контакт
Безплатен номер

Търсене