Програма за закупуване на активи

Ние предлагаме на нашите партньори от банковия сектор и от сектора на финансовите институции възможност Euronet EFT да придобие активите на банкоматите и да ги интегрира в нашата независима мрежа от банкомати на избрани пазари, като по този начин предлагаме многобройни предимства по отношение на оптимизирането на разходите и пазарното присъствие. Предлагаме и възможности за съвместни предприятия, които осигуряват модернизация и подмяна на банковите/фирмените паркове от банкомати, като същевременно развиват мрежата от банкомати.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МРЕЖАТА

Партньорите ни от банките и финансовите институции могат да се възползват от достъпа до нашите мрежи от банкомати чрез нашите гъвкави споразумения за участие в мрежата.

АУТСОРСИНГ НА АТМ

Предлагат се и споразумения с глобални доставчици и услуги, които могат да бъдат интегрирани в нашето портфолио.

За контакт
Безплатен номер

Търсене