Намалете разходите за управление и поддръжка на мрежата си от банкомати
Инсталиране на банкомат при вас
Инсталиране на банкомат при вас
Доходност чрез отдаване на място за банкомат
Доходност чрез отдаване на място за банкомат

Програма за закупуване на активи

Ние предлагаме на нашите партньори от банковия сектор и от сектора на финансовите институции възможност Euronet EFT да придобие активите на банкоматите и да ги интегрира в нашата независима мрежа от банкомати на избрани пазари, като по този начин предлагаме многобройни предимства по отношение на оптимизирането на разходите и пазарното присъствие. Предлагаме и възможности за съвместни предприятия, които осигуряват модернизация и подмяна на банковите/фирмените паркове от банкомати, като същевременно развиват мрежата от банкомати.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МРЕЖАТА

Партньорите ни от банките и финансовите институции могат да се възползват от достъпа до нашите мрежи от банкомати чрез нашите гъвкави споразумения за участие в мрежата.

АУТСОРСИНГ НА АТМ

Предлагат се и споразумения с глобални доставчици и услуги, които могат да бъдат интегрирани в нашето портфолио.

За контакт
Безплатен номер

Търсене