Аутсорсинг на банкомати

Нашите мрежи за АТМ се управляват изцяло от специализираните ни вътрешни оперативни екипи, които са разположени в множество оперативни центрове в цяла Европа. Нашето портфолио от услуги се простира от използването на собствения ни лиценз за придобиване, през прогнозирането на паричните наличности и управлението на паричните наличности, пълноценното ниво на наличност на услугите до поддръжката и обслужването на клиентите. Предлагат се и споразумения и услуги с глобални доставчици, които могат да бъдат интегрирани в нашето портфолио.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МРЕЖАТА

Партньорите ни от банките и финансовите институции могат да се възползват от достъпа до нашите мрежи от банкомати чрез нашите гъвкави споразумения за участие в мрежата.

ПРОГРАМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИ

предлагане на множество предимства при оптимизиране на разходите и присъствие на пазара

За контакт
Безплатен номер

Търсене