Намалете разходите за управление и поддръжка на мрежата си от банкомати
Инсталиране на банкомат при вас
Инсталиране на банкомат при вас
Доходност чрез отдаване на място за банкомат
Доходност чрез отдаване на място за банкомат

Аутсорсинг на банкомати

Нашите мрежи за АТМ се управляват изцяло от специализираните ни вътрешни оперативни екипи, които са разположени в множество оперативни центрове в цяла Европа. Нашето портфолио от услуги се простира от използването на собствения ни лиценз за придобиване, през прогнозирането на паричните наличности и управлението на паричните наличности, пълноценното ниво на наличност на услугите до поддръжката и обслужването на клиентите. Предлагат се и споразумения и услуги с глобални доставчици, които могат да бъдат интегрирани в нашето портфолио.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МРЕЖАТА

Партньорите ни от банките и финансовите институции могат да се възползват от достъпа до нашите мрежи от банкомати чрез нашите гъвкави споразумения за участие в мрежата.

ПРОГРАМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИ

предлагане на множество предимства при оптимизиране на разходите и присъствие на пазара

За контакт
Безплатен номер

Търсене