Банки

банкомати като услуга; управление и експлоатация на вашата мрежа за АТМ

Банкоматът еволюира от традиционната си роля да раздава пари в брой към пълноценен канал за самообслужване. Технологиите предоставят платформа за изграждане на иновативни услуги, които променят модела на взаимодействие, обхвата и дълбочината на предлаганите услуги, както и наличността на нивото на обслужване и характеристиките за сигурност.

С нашето предложение за стойност на АТМ като услуга ние предлагаме на банките и финансовите институции (ФИ) решение за използване на нашата технология, глобалната ни мрежа за АТМ и дългогодишния ни оперативен опит за постигане на ефективност на разходите и превъзходно обслужване на клиентите.

Предлагаме и разнообразни пакети от услуги, които включват управлявани услуги за банковата мрежа от банкомати, свързаност с нашата независима мрежа от банкомати с нашите споразумения за участие в мрежата и възможност за закупуване на банкоматите с програмата за закупуване на активи.

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МРЕЖАТА

Партньорите ни от банките и финансовите институции могат да се възползват от достъпа до нашите мрежи от банкомати чрез нашите гъвкави споразумения за участие в мрежата.

АУТСОРСИНГ НА АТМ

Предлагат се и споразумения с глобални доставчици и услуги, които могат да бъдат интегрирани в нашето портфолио.

ПРОГРАМА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИ

предлагане на множество предимства при оптимизиране на разходите и присъствие на пазара

За контакт
Безплатен номер

Търсене