Условия за ползване на уебсайта (ИРЛАНДИЯ)

Стандартни документи | Поддържани | Ирландия

Условия за достъп до и използване на уебсайт съгласно ирландското законодателство. Преди това този ресурс беше известен като Условия за ползване на уебсайта (ИРЛАНДИЯ).

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ.  

КАКВО СЕ СЪДЪРЖА В ТЕЗИ УСЛОВИЯ?  

В тези условия са описани правилата за използване на нашия уебсайт https://www.euronetatms.bg/ (нашия сайт).

КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС  

https://www.euronetatms.bg

е сайт, управляван от Euronet 360 Finance Limited [SW1] – Branch („Ние„, „Нашият„, „Нас„), регистрирано под фирмен номер 908313, със седалище на 39/40 Mount Street Upper, Dublin 2, Ирландия.

За да се свържете с нас, моля, изпратете имейл на contact@euronetworldwide.com или се обадете на нашата линия за обслужване на клиенти на 0800 032 0707.

Ако желаете да подадете жалба във връзка с работата или използването на този сайт, Ви молим да ни изпратите жалбата си на посочения по-горе имейл адрес. Моля, не забравяйте да опишете в жалбата притесненията си относно работата или използването на този сайт и да ни предоставите данните си за контакт.

КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ НАШИЯ САЙТ, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.  

Използвайки нашия сайт, Вие потвърждавате, че приемате тези условия за ползване и се съгласявате да ги спазвате.

Ако не сте съгласни с тези условия, не трябва да използвате нашия сайт.

Препоръчваме Ви да разпечатате копие от тези условия за бъдеща справка.

ИМА И ДРУГИ УСЛОВИЯ, КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.  

Тези условия за ползване се отнасят до следните допълнителни условия, които също се прилагат за използването на нашия сайт:

МОЖЕМ ДА ПРАВИМ ПРОМЕНИ В ТЕЗИ УСЛОВИЯ.  

Ние можем да променяме тези условия от периодично. Всеки път, когато желаете да използвате нашия сайт, моля, проверявайте тези условия, за да се уверите, че разбирате условията, които се прилагат в този момент. Тези условия са актуализирани за последен път на 21.12.2023 г.

НИЕ МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ПРОМЕНИ В НАШИЯ САЙТ.

Възможно е да актуализираме и променяме нашия сайт периодично, за да отразим промените в нашите продукти, нуждите на нашите потребители и нашите бизнес приоритети.

Вие сте отговорни за осигуряването на всички необходими мерки (включително с Вашия доставчик на телекомуникационни услуги), за да получите достъп до нашия сайт.

МОЖЕМ ДА СПРЕМ ИЛИ ДА ИЗТЕГЛИМ НАШИЯ САЙТ ОТ ПРОСТРАНСТВОТО.  

Нашият сайт се предоставя безплатно.

Ние не гарантираме, че нашият сайт или съдържанието в него ще бъде винаги достъпно или без прекъсвания. Ние можем да преустановим, оттеглим или ограничим достъпността на целия или част от нашия сайт по бизнес и оперативни причини. Ние ще се опитаме да Ви уведомим в разумен срок за всяко спиране или оттегляне.

Вие също така носите отговорност да гарантирате, че всички лица, които имат достъп до нашия сайт чрез Вашата интернет връзка, са запознати с тези условия за ползване и други приложими условия и че ги спазват.

НАШИЯТ САЙТ И ИНФОРМАЦИЯТА В НЕГО СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ САМО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ В ИРЛАНДИЯ

Нашият сайт и съдържащата се в него информация са предназначени за хора, живеещи в Ирландия. Ние не заявяваме, че съдържанието, достъпно на или чрез нашия сайт, е подходящо за използване или достъпно на други места.

КАК МОЖЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МАТЕРИАЛИ НА НАШИЯ САЙТ  

Ние сме собственик или лицензополучател на всички права на интелектуална собственост върху нашия сайт и материалите, публикувани на него. Тези произведения са защитени от закони и договори за авторско право в цял свят. Всички тези права са запазени.

Вие можете да разпечатате едно копие и да изтегляте извадки от всяка(всички) страница(и) от нашия сайт за лична употреба и можете да насочвате вниманието на други хора от Вашата организация към съдържание, публикувано на нашия сайт.

Вие не трябва да променяте по никакъв начин хартиените или цифровите копия на материалите, които сте разпечатали или изтеглили, и не трябва да използвате никакви илюстрации, снимки, видео или аудио поредици или графики отделно от придружаващия ги текст.

Нашият статут (и този на всички идентифицирани сътрудници) като автори на съдържанието на нашия сайт трябва винаги да бъде признаван.

Вие нямате право да използвате каквато и да е част от съдържанието на нашия сайт за търговски цели, без да сте получили лиценз за това от нас или от нашите лицензодатели, и нямате право да възпроизвеждате, разпространявате или публикувате към други лица изцяло или частично.

Ако разпечатате, копирате или изтеглите която и да е част от нашия сайт в нарушение на настоящите условия за ползване, правото Ви да използвате нашия сайт ще бъде прекратено незабавно и трябва, по наша преценка, да върнете или унищожите всички копия на материалите, които сте направили.

НЕ РАЗЧИТАЙТЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА НА ТОЗИ САЙТ.  

Съдържанието на нашия сайт се предоставя само за обща информация. Тя не е предназначена за съвет, на който трябва да разчитате. Вие трябва да получите професионален или специализиран съвет, преди да предприемете или да се въздържите от каквото и да било действие въз основа на съдържанието на нашия сайт.

Въпреки че полагаме разумни усилия да актуализираме информацията на нашия сайт, ние не даваме никакви изявления, гаранции или уверения, изрични или подразбиращи се, че съдържанието на нашия сайт е точно, пълно, актуално или достъпно за извличане. Това се отнася и за съдържание, предоставено от трети страни. Прогнозите и оценките отразяват мнението на съответния автор към момента на подготовката или изготвянето им. Те може да са остарели спрямо текущото развитие или да са се променили по друг начин, без да се променят оценките, разработките и предоставената информация. Ако съдържанието е предоставено от трети страни или отразява мнението на трети страни, то не е задължително да съответства на нашите виждания, а може дори да им противоречи.

НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА УЕБСАЙТОВЕТЕ, КЪМ КОИТО СЕ СВЪРЗВАМЕ.  

Когато нашият сайт съдържа връзки към други сайтове и ресурси, предоставени от трети страни, тези връзки са предоставени само за Ваша информация. Такива връзки не трябва да се тълкуват като одобрение от наша страна на тези свързани уебсайтове или на информацията, която можете да получите от тях.

Ние нямаме контрол върху съдържанието на тези сайтове или ресурси.

ГЕНЕРИРАНОТО ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СЪДЪРЖАНИЕ НЕ Е ОДОБРЕНО ОТ НАС.  

Този сайт може да включва информация и материали, качени от други потребители на сайта, включително на табла за обяви и чат стаи. Тази информация и тези материали не са проверени или одобрени от нас. Мненията, изразени от други потребители на нашия сайт, не представляват нашите възгледи или ценности.

КАК ДА СЕ ОПЛАЧЕТЕ ОТ СЪДЪРЖАНИЕ, КАЧЕНО ОТ ДРУГИ ПОТРЕБИТЕЛИ  

Ако желаете да се оплачете от съдържание, качено от други потребители, моля, свържете се с нас на: https://www.euronetatms.bg/.

КАК МОЖЕМ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ  

Ние ще използваме Вашата лична информация само както е посочено в нашата Декларация за поверителност на данните: https://www.euronetatms.bg/бележка-за-поверителност-на-данните/.

НИЕ НЕ НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВИРУСИ И ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ГИ РАЗПРОСТРАНЯВАТЕ.  

Използването на сайта изисква устройство с достъп до интернет, което поддържа уеб браузър (Mozilla, Internet Explorer, Chrome, Bing или техни подобрения ) в браузъра. Ние не гарантираме, че нашият сайт ще бъде сигурен или няма да има грешки или вируси.

Вие сте отговорни за конфигурирането на Вашата информационна технология, компютърни програми и платформа за достъп до нашия сайт. Вие трябва да използвате собствен софтуер за защита от вируси.

Вие не трябва да злоупотребявате с нашия сайт, като съзнателно внасяте вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са злонамерени или технологично вредни. Вие не трябва да се опитвате да получите неоторизиран достъп до нашия сайт, сървъра, на който се съхранява нашият сайт, или до който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с нашия сайт. Вие не трябва да атакувате нашия сайт чрез атака за отказ на услуга или разпределена атака за отказ на услуга. Такива дейности могат да бъдат забранени и ние ще уведомим съответните правоприлагащи органи за това и ще им сътрудничим, като разкрием самоличността Ви пред тях. В случай на такова нарушение правото Ви да използвате нашия сайт ще бъде прекратено незабавно.

ПРАВИЛА ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ НАШИЯ САЙТ  

Вие можете да поставяте връзки към нашата начална страница, при условие че го правите по начин, който е справедлив и законен и не накърнява репутацията ни или не се възползва от нея.

Вие не трябва да установявате връзка по начин, който да внушава някаква форма на асоциация, одобрение или потвърждение от наша страна, когато такова не съществува.

Вие не трябва да създавате връзка към нашия сайт в уебсайт, който не е Ваша собственост.

Нашият сайт не може да бъде поставен в рамка на друг сайт, нито да създавате връзка към която и да е част от нашия сайт, различна от началната страница.

Ние си запазваме право да оттеглим разрешението си за свързване без предизвестие.

Ако желаете да свържете или да използвате съдържание на нашия сайт, различно от посоченото по-горе, моля, свържете се с contact@euronetworldwide.com.

ЗАКОНИТЕ НА КОЯ ДЪРЖАВА СЕ ПРИЛАГАТ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ СПОРОВЕ?  

Тези условия за ползване на сайта се уреждат от ирландското законодателство. Всички спорове, произтичащи от или във връзка с използването на нашия сайт, които не са решени по взаимно съгласие, се решават от съда с териториална и материална компетентност.

Насочваме Ви към платформата на Европейския съюз за извънсъдебно онлайн решаване на спорове, която е достъпна на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

За контакт
Безплатен номер

Търсене