Свържете се с Euronet днес
Свържете се с Euronet днес
Банкомат на Euronet може да бъде от полза за вашия бизнес и да осигури на клиентите Ви удобен достъп до техните пари.
Банкомат на Euronet може да бъде от полза за вашия бизнес и да осигури на клиентите Ви удобен достъп до техните пари.
Ние ще управляваме и поддържаме банкомата за вас, осигурявайки високо ниво на обслужване на вашите клиенти.
Ние ще управляваме и поддържаме банкомата за вас, осигурявайки високо ниво на обслужване на вашите клиенти.
Свържете се с Euronet днес
Свържете се с Euronet днес

АТМ за общността

Достъпът до пари в брой е важна услуга за всеки гражданин, особено в отдалечени райони на страната ни, където напоследък виждаме, че банките се оттеглят, намаляват своята дейност, както и премахват банкоматите си.

„АТМ за общността“ е услуга за банкомати на Euronet, която има за цел да предостави решения на общините и малките населени места, които се сблъскват с възможна липса на достъп до кеш на местно ниво. Тази нова услуга идва в отговор на нарастващите трудности, пред които са изправени местните общности, когато паричните средства не са лесно достъпни.

„АТМ за общността“ предоставя предимства не само на гражданите, като позволява удобен, сигурен и непрекъснат достъп до пари в брой, но също така подпомага развитието на местния бизнес, като се предоставя на клиентите избор за начин на плащане.

Продажби на дребно

Допълнителна услуга, която ще задържи клиентите ви на място!

Свободно време

Предложете на клиентите си полезна допълнителна услуга

За контакт
Безплатен номер

Търсене