Свържете се с Euronet днес
Свържете се с Euronet днес
Банкомат на Euronet може да бъде от полза за вашия бизнес и да осигури на клиентите Ви удобен достъп до техните пари.
Банкомат на Euronet може да бъде от полза за вашия бизнес и да осигури на клиентите Ви удобен достъп до техните пари.
Ние ще управляваме и поддържаме банкомата за вас, осигурявайки високо ниво на обслужване на вашите клиенти.
Ние ще управляваме и поддържаме банкомата за вас, осигурявайки високо ниво на обслужване на вашите клиенти.
Свържете се с Euronet днес
Свържете се с Euronet днес

Решения

Нашите решения за банкомати са разработени с мисълта за редица бизнес отрасли и локации, предлагайки ползикакто за вас, така и за вашите клиенти. Разгледайте примерите по-долу, за да видите как може да ви е от полза банкомат на Euronet. Ако искате за да научите повече, кликнете тук и представител на Евронет ще се свърже.

Продажби на дребно

Допълнителна услуга, която ще задържи клиентите ви на място!

Свободно време

Предложете на клиентите си полезна допълнителна услуга

АТМ за общността

„АТМ за общността“ е услуга за банкомати на Euronet, която има за цел да предостави решения на общините ималките населени места.

За контакт
Безплатен номер

Търсене