Намалете разходите за управление и поддръжка на мрежата си от банкомати
Инсталиране на банкомат при вас
Инсталиране на банкомат при вас
Доходност чрез отдаване на място за банкомат
Доходност чрез отдаване на място за банкомат

Фасадни банкомати

Удобно и привлекателно решение

Нашите фасадните банкомати са поставени на преден план във вашия бизнес с възможности за поставяне през стената или през стъклото. С нашата процедура за безпроблемно инсталиране ние ще работим заедно, за да съгласуваме правилната позиция на банкомата, като гарантираме минимално прекъсване, но максимално въздействие.

Фасадните банкомати EFT на Euronet осигуряват денонощен достъп до пари в брой на клиенти и минувачи и са разположени на добре посещавани места. С видимия банкомат Вашият бизнес ще отбележи не само ръст на посещаемостта, но и на разходите и удовлетвореността на клиентите, като всичко това ще се дължи на добавянето на така необходимата парична услуга.

Предимства на УВД за фасади:

БАНКОМАТИ CIT

Напълно управлявана услуга

БАНКОМАТИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ

Намаляване на бизнес разходите

ВЪТРЕШНИ БАНКОМАТИ

Минимален отпечатък, ценна услуга

ВЪНШНИ БАНКОМАТИ

Достъп до пари в брой 24×7

МОБИЛНИ БАНКОМАТИ

Необходими за всяко събитие

За контакт
Безплатен номер

Търсене