Инсталиране на банкомат при вас
Инсталиране на банкомат при вас
Намалете разходите за управление и поддръжка на мрежата си от банкомати
Доходност чрез отдаване на място за банкомат
Доходност чрез отдаване на място за банкомат

Вътрешни банкомати

Минимален отпечатък, ценна услуга

Вътрешните ни банкомати са самостоятелни и са проектирани така, че да използват максимално ценното пространство. Когато е поставен на видимо място, тази услуга ще осигури на клиентите ви сигурен достъп до пари в брой в рамките на работното време на вашия бизнес и може да насърчи увеличаването на разходите на клиентите. Достъпът до пари в брой също така гарантира, че няма да се отрази на бизнеса ви, ако има смущения в други методи на плащане.

Предимства на банкомата на закрито:

БАНКОМАТИ CIT

Напълно управлявана услуга

БАНКОМАТИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ

Намаляване на бизнес разходите

ВЪНШНИ БАНКОМАТИ

Достъп до пари в брой 24×7

БАНКОМАТИ FAÇADE

Удобно и привлекателно решение

МОБИЛНИ БАНКОМАТИ

Необходими за всяко събитие

За контакт
Безплатен номер

Търсене