Намалете разходите за управление и поддръжка на мрежата си от банкомати
Инсталиране на банкомат при вас
Инсталиране на банкомат при вас
Доходност чрез отдаване на място за банкомат
Доходност чрез отдаване на място за банкомат

Външни банкомати

Достъп до пари в брой 24×7

Нашите външни самостоятелни банкомати са разработени за инсталиране на обществени места, на оживени улици или на отдалечени места и са на разположение 24 часа в денонощието. Това решение предлага сигурен достъп до пари в брой на общности, пътници и клиенти, а с нашите допълнителни услуги банкоматът може да осигури множество функционалности само на едно място.

С външния си банкомат Kiosk ще работим с общините и местните предприятия, за да предоставим средства за споделяне на информация за общността, като използваме Kiosk като рекламно средство.

Предимства на външния банкомат:

БАНКОМАТИ CIT

Напълно управлявана услуга

БАНКОМАТИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ

Намаляване на бизнес разходите

ВЪТРЕШНИ БАНКОМАТИ

Минимален отпечатък, ценна услуга

БАНКОМАТИ FAÇADE

Удобно и привлекателно решение

МОБИЛНИ БАНКОМАТИ

Необходими за всяко събитие

За контакт
Безплатен номер

Търсене