Външни банкомати

Достъп до пари в брой 24×7

Нашите външни самостоятелни банкомати са разработени за инсталиране на обществени места, на оживени улици или на отдалечени места и са на разположение 24 часа в денонощието. Това решение предлага сигурен достъп до пари в брой на общности, пътници и клиенти, а с нашите допълнителни услуги банкоматът може да осигури множество функционалности само на едно място.

С външния си банкомат Kiosk ще работим с общините и местните предприятия, за да предоставим средства за споделяне на информация за общността, като използваме Kiosk като рекламно средство.

Предимства на външния банкомат:

  • Работа 24×7
  • Дизайн на киоска (по избор)
  • Достъпност за всички
  • Обслужва множество търговци на дребно в района
  • Допълнителни услуги (напр. реклама, продажба на билети, разпространение на купони и др.)

БАНКОМАТИ CIT

Напълно управлявана услуга

БАНКОМАТИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ

Намаляване на бизнес разходите

ВЪТРЕШНИ БАНКОМАТИ

Минимален отпечатък, ценна услуга

БАНКОМАТИ FAÇADE

Удобно и привлекателно решение

МОБИЛНИ БАНКОМАТИ

Необходими за всяко събитие

За контакт
Безплатен номер

Търсене