Банкомати CIT

Напълно управлявана услуга

Ние предлагаме напълно управлявана услуга, която включва всички необходими процедури за инсталиране и експлоатация, които гарантират доброто функциониране на банкомата 24×7. Това включва и зареждането на банкомата с парични средства чрез партньорствата ни с утвърдени оператори на СИТ, управлявани от нашите усъвършенствани инструменти за прогнозиране на паричните наличности.

Предимства на управлявания банкомат:

  • Изцяло управлявана операция от Euronet EFT
  • Попълване в брой от партньор на Euronet EFT
  • Най-нови технологии и функции за сигурност
  • Минимални изисквания за пространство
  • Минимално прекъсване по време на инсталацията
  • Пълно възстановяване на предишното състояние при необходимост от деинсталиране

БАНКОМАТИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ

Намаляване на бизнес разходите

ВЪТРЕШНИ БАНКОМАТИ

Минимален отпечатък, ценна услуга

ВЪНШНИ БАНКОМАТИ

Достъп до пари в брой 24×7

БАНКОМАТИ FAÇADE

Удобно и привлекателно решение

МОБИЛНИ БАНКОМАТИ

Необходими за всяко събитие

За контакт
Безплатен номер

Търсене