Намалете разходите за управление и поддръжка на мрежата си от банкомати
Инсталиране на банкомат при вас
Инсталиране на банкомат при вас
Доходност чрез отдаване на място за банкомат
Доходност чрез отдаване на място за банкомат

Банкомати CIT

Напълно управлявана услуга

Ние предлагаме напълно управлявана услуга, която включва всички необходими процедури за инсталиране и експлоатация, които гарантират доброто функциониране на банкомата 24×7. Това включва и зареждането на банкомата с парични средства чрез партньорствата ни с утвърдени оператори на СИТ, управлявани от нашите усъвършенствани инструменти за прогнозиране на паричните наличности.

Предимства на управлявания банкомат:

БАНКОМАТИ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА ТЪРГОВЦИ

Намаляване на бизнес разходите

ВЪТРЕШНИ БАНКОМАТИ

Минимален отпечатък, ценна услуга

ВЪНШНИ БАНКОМАТИ

Достъп до пари в брой 24×7

БАНКОМАТИ FAÇADE

Удобно и привлекателно решение

МОБИЛНИ БАНКОМАТИ

Необходими за всяко събитие

За контакт
Безплатен номер

Търсене