Намалете разходите за управление и поддръжка на мрежата си от банкомати
Инсталиране на банкомат при вас
Инсталиране на банкомат при вас
Доходност чрез отдаване на място за банкомат
Доходност чрез отдаване на място за банкомат

Общини

Осигуряване на удобен и сигурен достъп до пари в брой за всички граждани

Достъпът до пари в брой е ценна услуга, която помага за развитието на местните икономики, и ние вярваме, че всеки трябва да има възможност да избере плащане. Сега повече от всякога банките изтеглят своите клонове и банкомати, така че нашата цел е да подкрепим местните и селските общности, за да осигурим сигурен и удобен достъп до пари в брой за всеки жител или посетител.

С нашата програма „Банкомати в общината“ намаляваме необходимостта селските общности да пътуват до по-големите градове, като предоставяме ценна услуга за плащане в брой в центъра на вашата община.

Освен това адаптираме дизайна на банкоматите си така, че да зачитат екологичното и културното наследство на градовете и общностите, които ни приемат, и работим с местните общини, отделите за културно наследство и местните художници, за да превърнем банкомата не само в ключов елемент, но и в произведение на изкуството! Искаме нашите банкомати да се открояват по всички правилни причини. В районите с историческо значение ще работим усилено с общините и съответните служби, за да гарантираме, че банкоматът не само е инсталиран с разбиране към мястото, но и че ако банкоматът бъде премахнат, ще върнем мястото в първоначалния му вид.

Ползи за общината:

MERCHANT

Нашите решения за банкомати са разработени така, че да работят за много предприятия… малки, средни или големи вериги с много обекти

БАНКИ

С нашето предложение за стойност на АТМ като услуга предлагаме на банките и финансовите институции (ФИ) решение за използване на нашата технология.

ПРОДУКТИ

Нашите специалисти по продажбите ще работят с вас, за да намерят най-доброто решение за вашия бизнес заедно с разнообразната ни гама от услуги.

За контакт
Безплатен номер

Търсене